Forum Turystyczne

Temat: Zamki ??wi─?tokrzyskie. Skarby - legendy Ô?? tajemnice
12.07.2017 17:00
IP 46.45.111.199
Go┼Ť─ç

PiotrK

Ukaza?? si─? Przewodnik Ô??Zamki ??wi─?tokrzyskie. Skarby - legendy Ô?? tajemniceÔ?Ł

http://www.wydawnictwocm.pl/rafal-jurkowski-zamki-swietokrzyskie-skarby-legendy-tajemnice-przewodnik-p-256.html


W regionie ??wi─?tokrzyskim zachowa??o si─? wiele cennych pami─?tek historycznych: zamk??w, pa??ac??w, dwork??w, klasztor??w, ko??cio????w oraz zabytk??w techniki. Ziemi tej nie omija??y konflikty zbrojne, jakie przetacza??y si─? przez nasz kraj na przestrzeni ca??ego tysi─?clecia. Pozosta??y po nich cmentarze wojenne, pomniki oraz owiane tajemnicami miejsca bitew. Dzi─?ki przewodnikom z serii ??wi─?tokrzyskie w─?dr??wki historyczne czytelnik ma mo??liwo??─? pog??─?bienia wiedzy o zabytkach znajduj─?cych si─? na terenie wojew??dztwa ??wi─?tokrzyskiego, jak r??wnie?? dotarcia do szerzej nieznanych, lecz wartych odwiedzenia obiekt??w.

Zamki wznoszono zazwyczaj w trudno dost─?pnych miejscach, na zalesionych wzg??rzach, na wyspach i po??r??d mokrade??. Wszystko to powodowa??o, ??e o budowlach tych przez wieki powstawa??y niezliczone legendy. Bia??e damy, rozb??jnicy, podziemne tunele i ukryte w lochach kosztowno??ci rozpala??y wyobra??ni─? okolicznych mieszka??c??w oraz poszukiwaczy skarb??w. Przez kilka stuleci nikt nie troszczy?? si─? o niszczej─?ce zamki, co spowodowa??o, ??e cz─???─? historycznych obiekt??w bezpowrotnie znik??a z krajobrazu regionu.

W Przewodniku Zamki ??wi─?tokrzyskie. Skarby Ô?? legendy Ô?? tajemnice przedstawiono dzieje niemal czterdziestu warowni le??─?cych na terenie wojew??dztwa ??wi─?tokrzyskiego, tych najbardziej znanych jak Ch─?ciny, Krzy??top??r, Szyd????w czy Sandomierz oraz tych, kt??re przed wiekami by??y ulubionymi rezydencjami polskich w??adc??w a dzi?? trudno odnale??─? po nich jakikolwiek ??lad.

Patronat medialny: Wrota ??wi─?tokrzyskie, historykon.pl, Subiektywnie o ksi─???kach, Forum mi??o??nik??w ??redniowiecznych fortyfikacji, Zapomniana Biblioteka

Jest to pierwszy tom serii przewodnik??w Ô????wi─?tokrzyskie w─?dr??wki historyczneÔ?Ł.
https://www.facebook.com/swietokrzyskiewedrowkihistoryczne

W wydanym w ubieg??ym roku Przewodniku Ô??Zapomniane miejsca. ??wi─?tokrzyskieÔ?Ł
http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-swietokrzyskie-p-201.html
r??wnie?? przedstawiono dzieje kilku ??wi─?tokrzyskich zamk??w.

Wydawca: Wydawnictwo CM
Liczba stron: 214
Format: a5
Rok wydania: 2017
Ok??adka: mi─?kka

Dodaj odpowied┼║